مقداری از فوم شستشو هیدرودرم را به کمک دست ها بر روی پوست مرطوب و خیس صورت مالیده و به آرامی ماساژ دهید.سپس با آب ولرم به طور کامل شستشو دهید.