ارسال رایگان برای خرید بالای پانصد هزارتومان.
دسته بندی

ایوسن لوران | Yves Saint Laurent

برگشت

ایو سن لوران | Yves Saint Laurent  یک خانه عطر فرانسوی است واغلب از کلمه اختصاری YSL برای ارجاع به نام عطرخانه و طراح آن استفاده می شود.
حرفه لوران در بازار مد از سنین جوانی آغاز شد.